1 de març 2013


INUTILITAT I IMPORTÀNCIA DEL PATIMENT
El patiment com a actitud mental o com a eina per enfrontar aquelles situacions de la vida que representen qualsevol nivell de dificultat per a la persona és totalment inútil. Fàcilment podem verificar que cap persona ha aconseguit solucionar els problemes patint davant del que està succeint.
EL PATIMENT NO MODIFICA EL QUE ESTÀ SUCCEINT:
L'única forma de trobar solucions a les dificultats que es presenten en la vida és primer permetre que la ment busqui opcions mitjançant l'ús adequat del pensament, l'anàlisi, la meditació i segon no admetre que el pensament sigui la causa que genera el patiment sinó més aviat el que porta pau a la ment per oferir possibilitats de solució.
“SI ELS TEUS PROBLEMES TENEN SOLUCIÓ, DE QUÈ ET PREOCUPES?”:
Quan el problema en qüestió no té cap possibilitat de solució, el millor és apartar-ho definitivament de la ment, acceptant la situació i renunciant a pensar-hi. En cas contrari la ment s'obsessiona i entra en un cercle viciós mantenint pensaments de patiment de no acceptació, els quals consumeixen inútilment l'Energia Vital i porten a la persona a caure a la zona de foscor mental i en les crisis depressives.
“SI ELS TEUS PROBLEMES NO TENEN SOLUCIÓ PER A QUÈ ET PREOCUPES?”:
D'altra banda per aplicar les solucions trobades davant les dificultats que ofereix la vida són necessàries les accions no els patiments. Només les accions adequadament raonades tenen la possibilitat d'influir positivament sobre les situacions externes, mentre que el patiment actua només sobre els estats mentals interns generant confusió mental i profundes depressions.
El patiment és absolutament inútil enfront de les dificultats de la vida, podríem preguntar-nos ara el següent: per a què serveix llavors que existeixi en l'ésser humà la capacitat de patir?
La resposta és massa senzilla: El patiment té una important funció !!
Quina  és llavors la Funció del Patiment?
El patiment és una eina per a l'Evolució de la Consciència i compleix tres importants funcions a saber:
1. EVITAR QUE L'EVOLUCIÓ DE LA CONSCIÈNCIA S’ATURI.
2. MESURAR EL NIVELL D'IGNORÀNCIA INDIVIDUAL.
3. FACILITAR EL RECONEIXEMENT DE LES IDEES ( pensaments) QUE FUNCIONEN.

Cap comentari:

Publica un comentari