28 d’abr. 2012


INUTILITAT I IMPORTÀNCIA DEL PATIMENT
El patiment, com a actitud mental o com a eina per enfrontar-se a aquelles situacions de la vida que representen qualsevol nivell de dificultat per a la persona, és totalment inútil. Fàcilment es pot verificar que cap persona no aconsegueix solucionar els problemes patint davant del que li està succeint.
EL PATIMENT NO MODIFICA EL QUE ESTÀ SUCCEINT
L'única forma de trobar solucions a les dificultats que es presenten en la vida és permetre que la ment busqui opcions mitjançant l'ús adequat del pensament, l'anàlisi i la meditació; i en segon lloc, no admetre que el pensament sigui la causa que genera el patiment, sinó més aviat el que porta pau a la ment per oferir possibilitats de solució.
SI ELS TEUS PROBLEMES TENEN SOLUCIÓ, PER QUÈ ET PREOCUPES?
Quan el problema en qüestió no té cap possibilitat de solució, el millor és apartar-ho definitivament de la ment, acceptant la situació i renunciant a pensar-hi. En cas contrari, la ment s'obsessiona i entra en un cercle viciós, mantenint pensaments de patiment o de no acceptació, els quals consumeixen inútilment l'energia vital i porten la persona a caure en la zona de foscor mental i en les crisis depressives.
SI ELS TEUS PROBLEMES NO TENEN SOLUCIÓ, PER QUÈ ET PREOCUPES?
D'altra banda, per aplicar les solucions trobades davant les dificultats que ofereix la vida, són necessàries les accions, no els patiments. Només les accions adequadament raonades tenen la possibilitat d'influir positivament sobre les situacions externes, mentre que el patiment actua només sobre els estats mentals interns, generant confusió mental i depressions profundes.
Com que el patiment és absolutament inútil enfront de les dificultats de la vida, podríem preguntar-nos ara el següent: per a què serveix que hi hagi en l'ésser humà la capacitat de patir? La resposta és força senzilla: el patiment té una funció important!

QUINA ÉS LA FUNCIÓ DEL PATIMENT?         
El patiment és una eina per madurar, per ser més savis i compleix tres funcions ben importants:

1. Evitar que ens estanquem mentalment.

2. Mesurar el nivell de la ignorància individual.

3. Facilitar el reconeixement de les idees que funcionen.
 El patiment és el resultat de pensaments equivocats i, llavors, tot pensament que es genera porta patiments a la ment.
Per poder reconèixer l'existència dels pensaments i les idees que funcionen és necessari tenir un contrast amb les que no funcionen; és a dir, és indispensable comparar el que és amb el que no és, per poder diferenciar-ho clarament. Aquest procediment és mental i ho diem així  perquè els pensaments i les idees que funcionen i les que no funcionen estan a la ment de la persona i no en els esdeveniments del món extern, de la matèria física. En conseqüència, la tècnica consisteix en adonar-nos del que sentim i dels sentiments que experimentem enfront de les diferents situacions o circumstàncies de la vida. Cal observar si patim o si estem en pau, acceptació i valoració (àgape).
Les idees que funcionen deixen pau i harmonia en la nostra ment.Assumpció Salat. Esperem els vostres comentaris!!!!!!!.

Cap comentari:

Publica un comentari