1 d’oct. 2014

Plataforma de Formació Virtual

Imatge 7

Per a que puguis seguir amb el teu creixement personal amb tota comoditat, des d'on vulguis i a la hora que vulguis, et presentem la nostra plataforma virtual de cursos on-line: Agapeline.

Els cursos estan creats i gestionats per a que puguis treballar d'una manera més personalitzada, les teves inquietuds personals i professionals. Tindràs una atenció individualitzada per poder tractar tots aquells conflictes i/o reptes que es presenten a la teva vida

Per a més informació: piliagape@gmail.com

Inscripció oberta al curs:

Curs de Reptes com oportunitat de millora

Temari
· Les discrepàncies com oportunitat de millora.
· Prenem consciència dels nostres propis conflictes.
· Mapa i territori: qui té la veritat?.
· Resolució d'un cas conflictiu amb el Model Borisoff.
· Rols i Test de Thomas & Kilmann.
· Resolució dels nostres propis conflictes.
· Comunicació agressiva vs amorosa.
· Contes i textos d'aprofundiment.
· Debats grupals de reflexió.

Presentació
Els conflictes són el camí moltes vegades pel creixement i el desenvolupament personal i professional, sempre que els sapiguem gestionar adequadament.

En aquest curs es planteja el conflicte com un repte que ens permet accedir a un nivell superior de maduresa i a la vegada desenvolupar altres potencialitats que hi ha en el nostre interior.
S'analitza també la relació dels conflictes amb les habilitats de negociació.

Objectius
· Aprendre a identificar els possibles conflictes i les seves causes.
· Utilitzar l'auto comprensió i l'autoanàlisi com a via per desenvolupar la nostra habilitat per resoldre conflictes.
· Conèixer els diferents enfocs de resolució en funció de les parts implicades.
· Disposar de recursos per gestionar eficaçment les situacions de conflicte.

Continguts
· Descripció d'un conflicte.
· Desenvolupament del conflicte.
· Tipus de conflictes.
· Conflicte i personalitat o caràcter. L´assertivitat.
· La resolució de conflictes, eines, habilitats, valors.
· Comportaments davant del conflicte. Model Thomas- Kilman.
· Com afrontar els conflictes més habituals amb els usuaris.
· Habilitats per la resolució de conflictes. El model de Borissof.

Estructura del curs
El curs de reptes com oportunitat de millora, consta de 4 mòduls didàctics repartits en 4 setmanes. Cada setmana inclou uns mòduls teòrics. Dins la unitat de la setmana també trobareu un fòrum on haureu de seguir un debat que es proposarà sobre un tema relacionat amb els materials teòrics i exercicis pràctics que s'han de lliurar a l'espai corresponent. Tant els debats que es proposin com els exercicis, són obligatoris per la certificació de les hores de formació.

Preu: 60 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari